06 - 20 25 19 38 gvheinde@gevastgoed.nl

Nulmeting woning (0 meting) €240,- incl. rapport

Wordt er binnenkort met bouwwerkzaamheden gestart in de omgeving van uw huis of bedrijfspand? Denk hierbij aan een grote verbouwing van de buren of heiwerk. Om discussie achteraf te voorkomen over eventuele schade kan het zinvol zijn om voor de werkzaamheden een nulmeting bouw uit te laten voeren. Met de nulmeting van GE-vastgoed voeren een gedegen bouwkundige opname van het interieur en exterieur. Wij inspecteren eventuele bouwgebreken en risico-onderdelen, GE-vastgoed maakt hier digitaal beeldmateriaal van en legt dit allemaal vast in het rapport.

De nulmetingen van GE Vastgoed zijn te gebruiken als bewijslast en worden als zodanig geaccepteerd. De nulmetingen zijn onafhankelijk en neutraal. GE Vastgoed is een bouwkundig adviesbureau dat discreet met de situatie omgaat. Het bouwkundig rapport dat voortvloeit uit de nulmeting, kan als bewijslast dienen tegen diegene die aansprakelijk is voor de schade aan uw pand.

Nulmeting aanvragen?

    Liever telefonisch een nulmeting voor je woning of bedrijfspand aanvragen? Bel 06 – 20 25 19 38 voor meer informatie.

    Bel ons!