06 - 20 25 19 38 gvheinde@gevastgoed.nl

Bouwkundige keuring en advisering

Zowel particulieren als zakelijke klanten hebben de behoefte aan een specialist in bouwkundige keuring of advies Bij GE-vastgoed kun je altijd eerlijk en onafhankelijk onderzoek of advies verwachten.

Bouwkundige keuring

Het opstellen van een bouwkundig rapport is aan te bevelen bij aan- of verkoop van uw woning, het uiteindelijke rapport is tevens geschikt en voldoet aan de eisen die gesteld zijn t.b.v de Nationale Hypotheek Garantie. De bouwkundige keuring wordt uitgevoerd door een ervaren bouwkundige.

Een bouwkundige keuring is een inspectie van het pand waar wij eventuele gebreken en tekortkomingen vaststellen. Wij onderzoeken de bouwkundige kant, waaronder de fundering en draagconstructie, maar ook het schilderwerk en eventuele aanwezigheid van asbest. Ook kijken wij naar de installatietechnische kant, waaronder de staat van de verwarming, het sanitair en de riolering.

Zo weet je wat je kunt verwachten aan onderhoudskosten en kom je niet voor lelijke verrassingen te staan. Let op: garages, bergingen en schuren zijn uitgesloten.

GE-vastgoed hanteert een vast tarief voor de bouwkundige keuringen.

afbeelding keuring
afbeelding keuring

Contra-expertise

Heeft je huis of pand schade opgelopen door fout uitgevoerde verbouwwerkzaamheden, natuurgeweld of door sloop en of bouwwerkzaamheden, heiwerkzaamheden van de buurman? De schade-experts van verzekeringsmaatschappijen zullen langs komen om schade op te nemen, maar hebben hierbij altijd de belangen van de verzekeringsmaatschappij voorop staan. Ben je het niet eens met het uitgebrachte schadetaxatierapport door een aannemer? Neem dan GE-vastgoed als contra-expert aan voor een onafhankelijk rapport, om de kosten omlaag te brengen. Vrijwel alle verzekeraars zullen de kosten van de contra-expertise vergoeden.

Oplevering met/zonder rapport

Het is een bijna zover; je mag binnenkort je nieuwbouwwoning in! Voordat je de sleutel krijgt moet er wel eerst nog iets belangrijks gebeuren, de oplevering. Het is van groot belang dat alles naar behoren werkt, zoals de gasinstallatie, de wateraansluiting, elektriciteit, etc. Samen met de aannemer lopen we de woning door. Ook noteren wij dingen als beschadigingen op. Mocht er namelijk iets niet in orde zijn, dan heb je het recht om de oplevering te weigeren. Je kunt ervoor kiezen om de oplevering met of zonder rapport te doen. Het rapport geldt als proces-verbaal van de oplevering en zorgt ervoor dat er geen discussie over eventuele problemen kan ontstaan.

afbeelding
afbeelding

MJOP (meerjarenonderhoudsplan)

Een MJOP is een langetermijnplan voor het onderhoud van je gebouw of bedrijfspand. De belangrijkste reden om een MJOP te laten doen, is het in kaart brengen en beheersen van de onderhoudskosten. VvE’s zijn verplicht om te sparen voor toekomstig onderhoud aan het pand en een MJOP kan hier een grote hulp bij zijn. Bij het opstellen van een MJOP komt de inspecteur naar het opject toe voor een bouwkundige opname. Op basis van de een analyse en bouwtekeningen en gemaakte foto’s stelt de inspecteur een MJOP op in de vorm van een over het algemeen 15 jarig schriftelijk rapport.

0 Meting

Wordt er binnenkort met bouwwerkzaamheden gestart in de omgeving van je huis of bedrijfspand? Denk hierbij aan een grote verbouwing van de buren of heiwerk. Om discussie achteraf te voorkomen over eventuele schade kan het zinvol zijn om voor de werkzaamheden een nulmeting uit te laten voeren. Met de nulmeting van GE-vastgoed voeren een gedegen bouwkundige opname van het interieur en exterieur. Wij inspecteren eventuele bouwgebreken en risico-onderdelen, GE-vastgoed maakt hier digitaal beeldmateriaal van en legt dit allemaal vast in het rapport. De nulmetingen van GE Vastgoed zijn te gebruiken als bewijslast en worden als zodanig geaccepteerd. De nulmetingen zijn onafhankelijk en neutraal. GE Vastgoed is een bouwkundig adviesbureau dat discreet met de situatie omgaat. Het bouwkundig rapport dat voortvloeit uit de nulmeting, kan als bewijslast dienen tegen diegene die aansprakelijk is voor de schade aan uw pand.

afbeelding

bouwkundige keuring

bouwkundige keuring

Neem vrijblijvend contact op

Wil je graag meer weten over onze bouwkundige keuringen of wil je een advies op maat? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Bel ons!