06 - 20 25 19 38 gvheinde@gevastgoed.nl
Wat is een Kwaaitaalvloer

Wat is een Kwaaitaalvloer

Nieuwsbrief betonrot kwaaitaalvloer

Kwaaitaalvloeren zijn in de jaren 60/70 veelvuldig toegepast en zijn opgebouwd uit een betonnen drukboog en 2 draagribben met daarin de staalwapening die zorgt voor de draagkracht van het betreffende vloerelement. De wapening is vooral bedoeld om de trekkracht in het beton op te nemen. Die trekkrachten treden veelal onder in de systeemvloer op, daarom bevindt zich daar dan ook de meeste wapening. Door de calciumchloride roest de wapening weg en kunnen de trekkrachten niet meer voldoende worden opgenomen.

Kwaaitaalvloer doorsnede

Door het corrosieproces zet de wapening uit en drukt het omliggende beton stuk. De draagkracht van de elementen neemt af en de kwaaitaalvloer kan bezwijken. Het probleem wordt ook wel “betonrot” genoemd. Het is duidelijk dat deze betonschade de veiligheid en het functioneren van de begane grondvloer negatief be├»nvloedt.

Op den duur kan dit leiden tot te grote doorbuiging en voortijdig plotseling bezwijken van de kwaaitaalvloer. De kwaaitaalvloer voldoet dus niet meer aan de verwachte en ontworpen levensduur van vijftig jaar.

Kathodische bescherming:

Bij het opofferingssysteem wordt het te beschermen object verbonden met een opofferings-, of galvanische anode van een minder edele materiaalsoort. Het natuurlijk potentiaalverschil tussen de opofferingsanode en het te beschermen object zal een beschermstroom tot gevolg hebben die tegengesteld is aan de corrosiestroom. Deze beschermstroom zal het potentiaal van het te beschermen object verlagen waardoor deze immuun wordt. De anode zal nu langzaam weg corroderen (opgeofferd worden) ten gunste van het object. De anode moet een voldoende groot oppervlak hebben om de benodigde beschermstroom te kunnen leveren en voldoende massa om dit gedurende de gehele levensduur vol te houden.

Voor een optimale bescherming zijn gegevens als oppervlakte van het te beschermen object, het toe te passen anodemateriaal, geleidbaarheid van het medium, etc., noodzakelijk voor het doorrekenen van het KB-systeem. Voor kwaaitaal vloeren zijn deze berekeningen reeds bekend en is veelvuldig met succes in uitvoering gebracht.

Ondersteuning van de kwaaitaalvloer:

Om de beschadigde vloerelementen te repareren hebben is er een stalen draagconstructie ontwikkeld. Deze draagconstructie is samengesteld uit losse delen zodat deze makkelijk via het kruipluik in de woning onder de vloer is aan te brengen. De constructie is gemaakt van verzinkt staal en wordt van fundering naar fundering onder de vloerelementen aangebracht. De constructie neemt vervolgens de functie van de roestende wapening in de kwaaitaalvloer over. Hierdoor wordt de wapening in het beton overbodig. De levensduur van de draagconstructie is tenminste 50 jaar.

De onderzijde van de begane grondvloer onderzoeken op schade:

De inspecteur bekijkt vanuit de kruipruimte nauwkeurig de volledige onderkant van de vloer. Hij let daarbij op scheuren, afgebrokkeld beton, roestplekken en andere zichtbare tekenen die wijzen op chloride-geïnitieerde roest van de betonwapening. Daarnaast worden gegevens opgenomen welke van invloed zijn op eventuele uitvoering van werkzaamheden.

Bel ons!